NIR-Online

NIR-Online

NIR – Online Systemเป็นระบบแรกในโลกที่ให้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งอุปกรณ์ภายในประกอบไปด้วยหลอดให้ กำเนิดแสง NIR และไดโอดอาเรย์สเปกโตรมิเตอร์ ซึ่งจะทำงานร่วมกัน เมื่อแสงส่องกระทบวัตถุดิบที่เคลื่อนที่อยู่นั้น คลื่นแสงที่สะท้อนกลับมาจะถูกบันทึกในรูปแบบของสเปกโตรมิเตอร์และถูกคำนวณด้วย โปรแกรม SX-Center ซึ่งจะแสดงผลและบันทึก ผลการวิเคราะห์แบบวินาทีต่อวินาที

ข้อมูลทั่วไปของเครื่องวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ NIR-Online

     ครั้งแรกในโลก กับการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุมกระบวนการผลิตได้

 

     NIR – Online System เป็นระบบแรกในโลกที่ให้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งอุปกรณ์ภายในประกอบไปด้วยหลอดให้ กำเนิดแสง NIR และไดโอดอาเรย์สเปกโตรมิเตอร์ ซึ่งจะทำงานร่วมกัน เมื่อแสงส่องกระทบวัตถุดิบที่เคลื่อนที่อยู่นั้น คลื่นแสงที่สะท้อนกลับมาจะถูกบันทึกในรูปแบบของสเปกโตรมิเตอร์และถูกคำนวณด้วย โปรแกรม SX-Center ซึ่งจะแสดงผลและบันทึก ผลการวิเคราะห์แบบวินาทีต่อวินาที

 

     NIR-Online มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างกว้างขวาง ในมาตรฐานของการควบคุมคุณภาพ ในกระบวนการผลิตให้ก้าวไปสู่กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ สิ่งที่เรานำเสนอคือ การวิเคราะห์แบบไม่สัมผัสตัวอย่าง (Non-Contact Analysis) นั่นคือ ไม่ต้องมการหยุดกระบวนการผลิตเพื่อเก็บตัวอย่าง ส่งห้องวิเคราะห์ ซึ่งกว่าจะได้ผลการวิเคราะห์แต่ละตัวอย่างต้องใช้เวลานาน ซึ่งไม่สามารถนำผลที่ได้ ไปปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิตได้ทันท่วงที

 

     ผลการวิเคราะห์สามารถ แสดงผลได้ทันทีพร้อมภาพกราฟิกประกอบเพื่อช่วยให้การตัดสินใจในการปรับกระบวนการผลิตหรือปล่อยให้ระบบปรับกระบวนการผลิตโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้ระบบตอบสนองต่อการผลิตได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและผู้ปฏิบัติงานก็ทำงานได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ไม่มีการหยุดชะงักในขั้นตอนของกระบวนการผลิต ไม่เกิดการสูญเสียของวัตถุดิบที่มีมูลค่าและประหยัดเวลาในการทำงาน ซึ่งเวลาถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่างๆ

 

     สามารถรู้ผลการวิเคราะห์ได้หลายพารามิเตอร์ ในเวลาเดียวกัน เช่นค่า Brix, Pol, Moisture, Starch, Color เป็นต้น

 

     ระบบ NIR – Online จะมีระบบสอบเทียบอัตโนมัติ (Auto cal) มีไว้สำหรับปรับปรุง Calibration หรือสมการวิเคราะห์เพื่อให้คงความแม่นยำตลอดเวลา ซึ่งต้องติดตั้งกับคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Window 7

 

     จุดติดตั้งทั่วไปของระบบ NIR-Onlineในโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ส่วนใหญ่จะอยู่ ณ

  • Bagasse
  • Raw, First, Mix juice
  • Clarify Juica
  • Re-melt Syrup
  • Wet & Dry sugar
  • Refine Sugar
  • Raw sugar
  • White sugar